Menu

Privacy

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende privacybeleid.

Op onze website verzamelen wij persoonsgegevens via het contactformulier. Deze gegevens worden door ons beheerd.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te contacteren in het kader van uw vraagstelling.

Uw gegevens worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In het geval wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij u de kans bieden om uw deelname te weigeren.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan het toegangs- en correctierecht uitgeoefend worden op de gegevens die u ons gecommuniceerd heeft.

U kan ons ook altijd contacteren indien u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Informatie

Lizart besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Desondanks kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij trachten dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Lizart is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het (foute) gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie zoals beelden is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kan u doorverwezen worden naar websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Deze hyperlinks, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Lizart is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

U bent vrij op uw eigen website hyperlinks aan te brengen naar (onderdelen van) de website mits correcte vermelding van de bron.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
More Stories
Privacy en Disclaimer
Top

Muurschilderingen kinderkamers